การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19-20 สิงหาคม 2537 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น]

Corporate Author: การประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2537 : ขอนแก่น]
Format: BOOKS
Language:
Published: ขอนแก่น : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เทคโนโลยีกับการพัฒนา
เทคโนโลยีทั่วไป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: T174.3 ก475ก
Copy 1
Available