ประชาสังคมทรรศนะนักคิดในสังคมไทย /

ชูชัย ศุภวงศ์,บรรณาธิการ, ยุวดี คาดการณืไกล, บรรณาธิการ

Other Authors: ชูชัย ศุภวงศ์,, ยุวดี คาดการณ์ไกล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HM101 ป236
Copy 1
Available
Copy 3
Available