การมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงในครอบครัวไทย :

นัยยะที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสวัสดิการสังคม /

เครี ริคเตอร์, นภาภรณ์ หะวานนท์

Main Author: ริคเตอร์, เครี
Other Authors: นภาภรณ์ หะวานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส , 2538
Subjects: สตรีกับการพัฒนา
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1240 ร476ก
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available