วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2540 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ :

ตื่นตัวทั่วหน้า - ค้นคว้าแก้ไข = Emerging infectious diseases : global alert - global response /

จัดทำโดย กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ; วิวัฒน์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ

Main Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ
Other Authors: วิวัฒน์ โรจนพิทยากร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540
Subjects: โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RC607.A26 ส639ว
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available