พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /

กรุงเทพมหานคร

Corporate Author: กรุงเทพมหานคร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก263พ 2539
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก263พ 2539
Copy 5
Available
Copy 4
Available