ประกวดเรียงความร้อยแก้วเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช /

สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์

Main Author: สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์
Other Authors: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ส786ป 2540
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส786ป 2540
Copy 1
Available