อ่านสังคมไทย 5 นาที :

รวมบทความและบทวิจารณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวรรณกรรม /

นฤมิตร สอดศุข

Main Author: นฤมิตร สอดศุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537
Subjects: ไทย –– ภาวะสังคม –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55 น277อ
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.55 น277อ 2537
Copy 2
Not available