พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ /

รวบรวมและเรียบเรียงโดยมานพ เมฆประยูรทอง ; สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

Main Author: มานพ เมฆประยูรทอง
Other Authors: สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดรงพิมพ์เทคนิค, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส453พ 2539
Copy 2
Available
Copy 1
Available