162 บทพูดเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ =

Managers's script book /

ของ ดับบลิว เอช ไวสส์ ;เรียบเรียงโดย นพดล เวชสวัสดิ์

Main Author: ไวสส์, ดับลิว เอช
Other Authors: นพดล เวชสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540
Subjects: การจัดการธุรกิจ
การสื่อสารในองค์การ
การพูด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD37.T5 ว987ร 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available