รายงานการวิจัย ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรของครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

โดย นพคุณ ศิริวรรณ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: นพคุณ ศิริวรรณ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2537
Subjects: เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน -- กรุงเทพมหานคร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S535.T5 ร451 2537
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available