รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท /

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
Other Authors: กรมการพัฒนาชุมชน. กองพัฒนาสตรีและเด็ก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2533
Subjects: พัฒนาการเด็ก -- วิจัย
เด็ก -- การดูแล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ767.85 ก494ร 2533
Copy 1
Available