บทสังเคราะห์สถานการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย /

กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคณะ]

No Cover Image
Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2540
Subjects: แรงงานต่างด้าว –– ไทย
ไทย –– การเข้าเมืองและการออกเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 บ131 2540
Copy 1
Available