ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตาย ของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบายสาธารณสุข /

กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2540
Subjects: กรรมกร –– สุขภาพและอนามัย
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
แรงงานต่างด้าว –– ไทย –– การตาย
การเกิด –– ไทย
การตาย –– ไทย
แรงงานต่างด้าว –– ไทย –– สุขภาพอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD5865.T5 ผ191 2540
Copy 1
Available