นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ /

วรวิทย์ เจริญเลิศ, บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

No Cover Image
Main Author: วรวิทย์ เจริญเลิศ
Other Authors: บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2540
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม –– ไทย
แรงงานต่างด้าว –– ไทย
อุตสาหกรรม –– ไทย –– นโยบายของรัฐ
นโยบายอุตสาหกรรม –– ไทย
นโยบายแรงงาน –– ไทย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD5865.T5 ว281น 2540
Copy 1
Available