จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

ในวโรกาสที่สถาบันอุดมศึกษาขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539) /

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

Corporate Author: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ค124จ 2539
Copy 1
Available
Copy 2
Available