นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ /

สุภาณี เวชพงศา

No Cover Image
Main Author: สุภาณี เวชพงศา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Subjects: รายการวิทยุ
วิทยุกระจายเสียง
นักจัดรายการวิทยุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN1991.5 ส837ก 2540
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available