การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บทคัดย่อ = The 34th Kasetsart University Annual conference : abstract /

ครั้งที่ 34 :

จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539
Subjects: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –– การประชุม
เกษตรกรรม –– วิจัย –– ไทย –– สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: S539.7 ก782ก 2539
Copy 1
Available