โครงการการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นชุดฝึกอบรมการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น (เล่มที่ 8) :

กรีณตัวอย่างการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น /

ส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537
Subjects: การแพร่กระวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: GN365 ค123ค
Copy 2
Available
Volume ล.8 Copy 1
Available