ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการ /

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498-
พระราชกรณียกิจ
Nutrition.
Food.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ท622 ม251ต 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB449 ม251ต 2540
Copy 5
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: DS578.32.ท622 ม251ต 2540
Copy 4
Available