รายงานการวิจัยเรื่อง ศาสนาพุทธ :

สถานภาพ บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอีสาน = Buddhism : status role and change in northeastern thai society /

พิสิฏฐ์ บุญไชย, ทรงคุณ จันทจร

No Cover Image
Main Author: พิสิฏฐ์ บุญไชย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: พุทธศาสนากับสังคม -- ไทย(ภาควตะวันออกเฉียงเหนือ)
พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BQ4570.S6 พ777ร 2540
Copy 1
Available