เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า เครื่องอุปโภคและบริโภคมีราคาแพง

No Cover Image
Corporate Author: สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. หอสมุดรัฐสภา ฝ่ายบริการค้นคว้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
Subjects: การควบคุมสินค้า
สินค้า –– ราคา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: KPT1639 ล761อ 2538
Copy 1
Available