เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ...

No Cover Image
Corporate Author: สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. หอสมุดรัฐสภา ฝ่ายบริการค้นคว้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
Subjects: ศาลคดีเด็กและเยาวชน –– ลพบุรี
เยาวชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: KPT4720 ล761อ 2538
Copy 1
Available