สร้างไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี /

โดย ดำรง ลัทธพิพัฒน์

No Cover Image
Main Author: ดำรง ลัทธพิพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Q158.5 ด492ส 2527
Copy 1
Available