รายงานการวิจัยศึกษาการรับรู้สภาพการดำเนินงานกองแผนงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /

สมพงษ์ สุขีเกตุ

No Cover Image
Main Author: สมพงษ์ สุขีเกตุ
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ. กองแผนงาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538
Subjects: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรงิโรฒ -- การบริหาร -- วิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2341.8.T5 ส264ร 2538
Copy 1
Available