รายงานการวิจัย รายการวิทยุกระจายเสียงด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและอนุรัษ์สภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

บุญสม ยอดมาลี, บุญเลิศ สดสุชาติ, มุณี พันทวี

No Cover Image
Main Author: บุญสม ยอดมาลี
Other Authors: บุญเลิศ สดสุชาติ, มุณี พันทวี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538
Subjects: การพัฒนาสังคม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information