องค์กรเอกชน :

กิจกรรมต้านเอดส์ในประเทศไทย /

บุษบา รุจจนเวท, ดวงสมร ชินโชติเกษม

Main Author: บุษบา รุจจนเวท
Other Authors: ดวงสมร ชินโชติเกษม, มหาวิทยาลัยมหิดล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
Subjects: โรคเอดส์ –– ทำเนียบนาม
องค์กรพัฒนาเอกชน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: RA644.A25 บ675อ 2538
Copy 1
Available