รายงานการวิจัย การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนบทภาคเหนือ :bแนวคิดและทางเลือกใหม่ /

โดย ภัสสร ลิมานนท์, วิชัย โปษยะจินดา, วิภา ด่านธำรงกูล

Main Author: ภัสสร ลิมานนท์
Other Authors: วิชัย โปษยะจินดา, วิภา ด่านธำรงกูล, สถาบันประชากรศาสตร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ภ389ร 2538
Copy 1
Available