รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Study of morphology and anatomy of medicinal plant in the northeast area /

โดยประสิทธิ์ ชุติชูเดช

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ป412ร
Copy 1
Available