รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Study of morphology and anatomy of medicinal plant in the northeast area /

โดยประสิทธิ์ ชุติชูเดช

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!