การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานบนที่สูงกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด /

กองวิชาการและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองวิชาการและการต่างประเทศ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537
Subjects: การพัฒนาชนบท -- วิจัย
ชาวเขา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!