การสัมมนาทางวิชาการภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท :

26-28 มีนาคม 2534 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. การสัมมนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 256 หน้า
ISBN: 9748359166