รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของทหารกองประจำการค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ =

Factors associated with prevention aids behaviors among men conscripts at poakhunpameaung campus in petchaboon province, Thailand /

สมบัติ ลิ้มทองกุล

No Cover Image
Main Author: สมบัติ ลิ้มทองกุล
Other Authors: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เพชรบูรณ์ : สำนักงาน, 2539
Subjects: โรคเอดส์ -- เพชรบูรณ์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ส255ร 2539
Copy 1
Available