ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
เกษตรกรรม -- วิจัย -- สาระสังเขป
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2538 และงานอุทยานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Physical Description: 164 หน้า