แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด =

Library process reengineering : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 11-12 พฤศจิกายน 2539 /

โดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

Other Authors: การสัมมนา เรื่อง แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม
การรื้อปรับระบบงานห้องสมุด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z678 ก525น 2540
Copy 1
Available