การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

5 สิงหาคม 2530 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /

ครั้งที่ 1 :

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530
Subjects: วิจัย -- การประชุม
วิทยาศาสตร์ -- วิจัย
เทคโนโลยี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Q180.T5 ก485ก 2530
Copy 2
Available
Copy 1
Available