พระบิดรของแผ่นดิน /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2540 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540.
Physical Description: 183 หน้า