รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการแรงงานเเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

A study on lobor needs in response to human resource developmetn /

โดย สุรเชษฐ์ ชิระมณี...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สุรเชษฐ์ ชิระมณี
Format: RESEARCH
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2530
Subjects: แรงงานฝีมือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ร451 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Available