ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา /

วิจิตร วรุตบางกูร

No Cover Image
Main Author: วิจิตร วรุตบางกูร
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
อธิการบดี
คณบดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2341.8.T5 ว523ผ 2535
Copy 1
Available