ในหลวง ทรงส่งเสริมการมีงานทำ /

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมการจัดหางาน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2539
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS586 ร914น 2539
Copy 1
Available