รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างสไลด์แบบโปรแกรม เรื่อง "การจัดจำพวกพืช" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป =

The construction of slide program on plant classification for undergraduate students major in general science /

ประชุม ปิ่นน้อย...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ประชุม ปิ่นน้อย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526
Subjects: ภาพนิ่ง –– การสอนด้วยอุปกรณ์
การสอนด้วยอุปกรณ์
พืช –– การสอนด้วยอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1043.7 ร451 2526
Copy 1
Being repaired Quick Book