ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมมือในอนาคต /

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Other Authors: กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสารสนเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
Subjects: ไทย –– ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ –– เวียดนาม
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS575.5.V5 ธ361ค 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available