กศ.บป. กับการพัฒนนาคนทำงาน /

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538
Subjects: สถาบันราชภัฎ -- การศึกษาและการสอน
โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
วิทยาลัยครู -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2126.T5 ส229ก 2538
Copy 1
Available