รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศในประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น /

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาเรื่อง การวิจัยของนักวิจัยต่างประเทศในประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539
Subjects: วิจัย –– ไทย
นักวิจัย –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Q180.55.T5 ก525ร 2539
Copy 1
Available