พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส = Royal addresses and speeches /

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช, สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Main Author: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
Subjects: ปาฐกถาและสุนทรพจน์ รวมเรื่อง
พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ภ671พ 2518
Copy 1
Available