พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส = Royal addresses and speeches /

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช, สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Main Author: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
Subjects: ปาฐกถาและสุนทรพจน์ –– รวมเรื่อง
พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!