รายงานผลการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย /

โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว...[และคณะ]

Other Authors: พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ร451 2539
Copy 1
Available