รายงาน ของ คณะกรรมาธิการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา :

พิจารณาศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และครอบครัว เพื่อให้พัฒนากลุ่มเป้าหมายได้เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาของสหประชาชาติฉบับต่าง ๆ /

กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Subjects: สตรี –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เยาวชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ผู้สูงอายุ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: KPT68 ล761ร 2540
Copy 1
Available