บทละครเรื่องเงาะป่า /

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองวรรกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 32.
Subjects: บทละครไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL4207 จ657บ 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available