รายงานการวิจัย การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา =

Archaeological Excavation at the late Metal Age Sites in Changwat Nakhon Ratchasima /

ปรีชา กาญจนาคม

Main Author: ปรีชา กาญจนาคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
นครราชสีมา –– โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: CC97.T5 ป467ร 2539
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available