« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2539). การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย.

MLA Citation

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.